Uppdatering kring Google och hantering av persondata

Som ni har märkt skriver vi en hel del om hur Google hanterar problemställningen kring datalagring av eu-medborgares persondata i USA. Google försöker naturligtvis lösa problemet för att förhindra att de tappar den Europeiska markanden (och datan).

anonymisering av ip-adresser är inte hela svaret

Google har nu börjat kommunicera mer och mer runt anonymisering av IP-adresser, det här är troligen ett led i att de försöker skapa mer uppmärksamhet runt problemen. Snarare än att faktiskt kommunicera framsteg, nu skrivs det en del om att de anonymiserar IP genom att stänga ner Universan Analytics till förmån för GA4. Men GA4 har alltid haft anonymisering av IP-adresser och det går inte att stänga av. Så det är inga nyheter eftersom GA4 aldrig har sparat ip-adresser. Ett problem (för Google) med att man fokuserar på IP-adresser är att det inte specifikt är IP som avses i de domar som rör datalagring i USA.

Klart är dock att kommunikationen har intensifierats och att Google har problem när det gäller att hantera det. Dock verkar det som om EU och USA försöker hitta lösningar på ett mer generellt plan. Vi håller ögonen på det här och uppdaterar löpande när ny information finns att tillgå.

Om du undrar över något kopplat till detta eller behöver hjälp att sätta upp GA4 så kan du ta kontakt med oss här så hjälper vid dig!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen