The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Reputation Management

Online Reputation Management

Online reputation management (ORM) är en disiplin som har vuxit mycket de senaste åren i takt med att det har blivit allt enklare att hitta och att sprida information om företag och privatpersoner.

Det är viktigt att ha ett pågående arbete med ORM, både förebyggande och övervaknde samt åtgärdsbaserat arbete. Vi hjälper våra kunder med att hantera både pågående problem samt att övervaka och förebygga negativa sittuationer. Vi arbetar med flera tekniker och metoder för att åtgärda gamla och nya problem.