The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Visits vinner på längden

Visits vinner på längden

May 29, 2020
Categories: Övrigt

Visits har valt att stötta det nordiska långloppsteamet Nordic Athlete. Hälsa och träning är viktiga faktorer för att vi som bolag ska fungerar optimalt.

Under den rådande pandemin är det viktigt att även stötta elitutövarare och genom att stödja Nordic Athletes satsning ställer vi oss bakom elitidrottarna som utgör teamet för att hjälpa dem att inspirera samhället i stort att bli mer hälsosamt.
Team Nordic Athlete är ett skidtteam inriktat på långlopp, i teamet hittar du bland andra landslagsmeriterade Linn Sömskar och norrmannen Morten Eide Pedersen.

Linn Sömskar Team Nordic Athlete

Besök gärna temates site:
https://nordicathlete.ski/
Linkedin
Facebook