The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Dataspårning & analys

Tag kontroll över din affärskritiska data.

För många företag är webbplatsen den främsta kommunikationskanalen mot sina kunder. Det är en länk mellan kunden och ditt företag. Webbplatsen ger kunderna möjlighet att interagera med dig och få information om tjänster och produkter.

Men hur vet du om din webbplats är effektiv!?
Först och främst är det viktigt att du färsäkrar dig om att du mäter rätt KPI:er och får rätt siffror.
Detta kräver både en ordentlig implementering av spårningsverktyg, t.ex. Google Aalytics men och att veta och förstå hurdatan skall kopplas ihopmed din affär.

Det låter på pappret enkelt men i väldigt många fall så används inte datan eller så används den i för lite utsträckning och i värsta fall samlas helt felaktig data in.

Vi jobbar nära våra kunder och försäkrar oss om att de har alla bitar på plats. Till exempel att granska och säkra kvalitenpå datan, att aktivt administrera ochkonfigurera spårningen på rätt sätt. Vi samarbetar med kundens utvecklingsteam och ger support både med rapportering samt analys av datan för att den skall bli så värdefull som möjligt.

Har du någonsin frågat dig ”Vad är betyder de här sifforrna!?”, vi hjälper dig att tolka siffrorna och hur du kan använda dem för att fatta rätt strategiska beslut.