The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Search Love #2: Tim Wilson och “A KPI is just a metric until we assign a target”

Search Love #2: Tim Wilson och “A KPI is just a metric until we assign a target”

Dagens andra session var Tim Wilson som pratade om vikten av att sätt värde och mål med sina KPI:er när man arbetar data driven.

Hur du "tvingar" fram KPI:er
Hur du “tvingar” fram KPI:er

En väldigt intressant föreläsning men mer övergripande om hur man som konsult ska hjälpa kunden jobbar mer data driven. En annan intressant frågeställning som kom upp här var att inte lägga för mycket resurser på teknik utan först och främst säkerställa att det finns intern kompetens och processer.

TakeAways

 • Det finns två sätt att använda data:
  • Mäta framgångar
   • Spåra framgångar på KPI & mål
  • Använd data för att validera hypoteser
   • Fånga prioritera & bekräfta antagande
 • Two magic questions for actions/designs/tests etc:
  • What are we trying to achive?
  • How will we know if we done that?