The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Förbättrad användarupplevelse

Förbättrad användarupplevelse

December 3, 2013
Categories: Google

I början av november kom en ny funktion i Google Analytics som kan hjälpa dig förbättra din webbplats, både för sökmotorer och för dina besökare. Även om laddningstid normalt sett är en mindre faktor för din synlighet på Google är det en desto större fördel för dina besökares användarupplevelse.

Genom 3 enkla steg i Google Analytics kan du identifiera långsamma sidor på din webbplats samt få förslag på åtgärder för att minska laddningstiden och därmed förbättra din webbplats.

För att hitta rapporten i Google Analytics: Behavior -> Site Speed -> Speed Suggestions

Google-Analytics-1

Här kan du sedan filtrera ut de sidor som laddar långsammast och få förslag på lösningar.