The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

AMP på Nordic eCommerce Summit

AMP på Nordic eCommerce Summit

November 17, 2017

Keynote AMP Nordic eCommerce Malmö

Visits besökte Nordic eCommerce i Malmö i Oktober. Här nedan hittar du ett youtubeklipp där Martin Holmin som är CTO på Folkefinans håller Keynote om AMP.

Martin jobbar tillsammans med oss på Visits som senior technology advisor i vårt project AMP for Ecommerce. Visits har skapat en plattform för att hjälpa e-handlare att implementera AMP utan att behöva göra några större ingrepp i sin e-handelsplattform. Det är en snabb väg för att komma igång med AMP och bygger på en robust systemarkitektur som driftas på servrar med mycket hög kapacitet. Fördelarna med AMP är bland annat minskad bounce rate och ökad konvertering.