The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

5 faktorer för e-handel

5 faktorer för e-handel

June 17, 2014
Categories: E-handel

En fråga som många e-handlare förmodligen ställer sig är hur de verkligt framgångsrika e-butikerna jobbar och vad är det som skiljer de 20% som toppresterar från övriga 80%. Adobe har analyserat data från 1000 marknadsförare i Europa, Mellanöstern, Afrika och USA och sållat ut de 20% som har bäst konvertering. Detta har i sin tur utmynnat i 5 fokusområden som är gemensamma för de som ligger i topp.
5 viktiga faktorer för framgångsrik e-handel
Kortfattat är följande 5 fokusområden gemensamt för de mest framgångsrika e-handlarna.

  1. Testa, analysera, testa, analysera och gör det igen och igen (ta action på dina findings).
  2. Involvera hela bolaget, hitta spetskompetens och utnyttja den.
  3. Använd mer än 5% av marknadsbudgeten till att testa & optimera.
  4. Använd data för att styra innehållet på siten.
  5. Mobilen är en mycket viktig marknadsföringskanal.

Läs hela artikeln på ehandel.se.