GA4 – Google Analytics 4

Det har säkert inte undgått dig att Google har lancerat GA4. Det är en bra idé att snarast komma igång med implementationen av det nya systemet. Kontakta oss nu om du behöver hjälp med installation och konfigurering av GA4.

Här nedan beskriver vi en del av skillnaderna mellan \”gamla\” Google Analytics och GA4 och varför det är viktigt att påbörja övergången så snart som möjligt.

Sedan november 2020 har vi påbörjat installationerna av Google Analytics 4 (GA4) för vår befintliga samt till flera nya kunder.Vi vill därför kort introducera fördelar och skillnader med GA4 i förhållande till nuvarandde Google Analytics (UA) och varför vi anser att ni redan nu bör komplettera ert befintliga analyticskonto med GA4.

\"GA4

Som du kanske har noterat har Google börjat informera om Google Analytics 4, den nya versionen av Google Analytics som i framtiden kommer ersätta nuvarande version.

Eftersom Google på sikt kommer att fasa ut nuvarande version rekommenderar både vi och Google att GA4 bör implementeras och köras parallellt med den befintliga implementationer av Universal Analytics (UA). Även om det inte finns några planer på att avveckla UA i närtid så kommer Googles utvecklingsresurser att läggas på GA4. GA4 är redan standard om man skapar en ny property i GA.

GA4 är en helt ny typ av property som har en annorlunda datastruktur mot UA vilket gör att allt kommer upplevas som lite nytt, både till utseende och funktion. I grunden är det mer anpassat till Googles vanliga databasstrukturer med syftet att ha en naturlig integrering mot Machine Learning och AI. Datan med insikter och förutsägelser kommer att vara ett verktyg inom de nya rapporterna och optimering av målgrupper till annonsering, med mera.

Fördelarna med GA4

  • Maskininlärning (Machine Learning/AI) är naturligt integrerad i GA4 som automatiskt ger insikter baserade på inlärd data m.m
  • GA4 kommer med en naturlig integration mot BigQuery för att lättare exportera data och kombinera med andra datakällor.
  • Mindre sampling av data på grund av ett bättre ramverk i back-end, vilket ger enklare tillgång till att analysera större datamängder utan behöva specialanpassa datan.
  • GA4 har djupare integration mot Google Ads, vilket ger möjlighet till att skapa bättre målgrupper för annonsering.

\"GA4Skillnader mellan GA4 & UA

  • GA4 har automatisk anonymisering av IP.
  • GA4 har mer inbyggd funktionalitet för crossdevice-spårning där man t.ex. kan skicka in data från hemsidan och en app till samma property.
  • Det finns inga vyer i GA4, för tillfället utan jobbar GA4 endast med egendomar.
  • Datastrukturen för Ecommerce, event & dataspårning via GTM har ändrats i ga4.
  • GA4 gör det enklare med flera fördefinierade standardevent.
  • Det finns fler fördelar och skillnader mellan GA4 och UA. Men vi vill gärna hålla den här artikeln kort och enkel. Om du vill veta mer så ta kontakt med oss så kan vi skicka mer djupgående information kring GA4. Vi ser även att det i närtid kommer flera uppdateringar av GA4. Det gör att det är viktigt att vara med redan nu för att säkra historisk data.

Varför GA4 nu och vad innebär det ör oss att ta hjälp av Visits?
Fördelen med att implementera det nu är både att börja samla data så snart som möjligt och att börja vänja sig vid de nya funktionerna och designen.

Vi hjälper till med installation och säkerställer att integrationen är optimal. Vi implementerar GA4 genom google tag manager (GTM). Kontakta oss nu så berättar vi mer!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen