Google Ads har SLUTAT redovisa söktermer

Vi tar fram mängder med rapporter till våra kunder, allt från rankingrapporter till rapporter som är relaterade till marknadsföringsbudgeter. I en av de senare har vi jobbat med COS (Cost Of Sales) för en av våra större e-handelskunder. I rapporten går vi djupt ner i datan och tittar mer specifikt på kostnader kopplade till smart campaigns i Google ads och i detta fallet på unknown/null queries, alltså där inga sökord presenteras, då upptäckte vi att andelen unknown queries hade ökat markant. Bilderna nedan visar före och efter.

\"unknown/null

\"unknown/null

Vad är då problemet?

Efter en del grävande verifierades det att detta rör sig om samma problem som nämns i denna artikel som kom ut igår(16e sept 2020):
https://searchengineland.com/how-much-does-googles-new-search-term-filtering-affect-ad-spend-transparency-heres-how-to-find-out-340708

I artikeln pratar man om hur många mer Click som får \”unknown\” search term (samma sak som vi kallat \”Null\” Search Queries), varje Klick har ju en kostnad. Detta leder också till att Ads kostnadsdata försvinner in i \”unknown/null query/term\” eftersom en större mängd blivit \”anonymiserad\” av Google. Effekten av detta kan ses från den 1:a september 2020 (i artikeln säger de 2:a, men ser ut som 1:a från vår analys).

Nedan ligger en bild som visar en visualisering av effekten. Den är framtagen genom att utföra följande kalkyl:

Den totala kostnaden av annonseringen = C
Den totala kostnaden av annonseringen som har en Search Query/Term = CQ

Skillnaden mellan dessa är kostnaden som försvinner i \”unknown/null query/term\”.

C/CQ-1 ger antal % som tappats, vilken vi plottat i följande bild för flera konton.

\"\"

Summering

Hur stor effekten är på ett konto blir beror till stor del på vad för kampanjer som körs och hur kostnaden är viktad mellan dem (eftersom vi har analyserat kostnadsdata). Om huvuddelen av kostnaden t.ex skulle gå till Smart shopping (som sedan tidigare inte registrerar Search Queries/Terms) ser man en mindre effekt, medan om man bara kör traditionella kampanjer blir effekten betydligt tydligare.

Det är tydligt att oavsett vad man kör så har baseline gått från mellan 2% och 5% till mellan 20% och 25% av antalet queries/terms som nu är \”unknown/null\”. För vanlig annonsering kommer man att se ungefär 75% av Search Queries/Terms till skillnad från  95% före förändringen.

Vad blir effekten av detta?

I det är fallet har vi fokuserat på att koppla COS till Queries/Terms i arbetet med att gruppera kostnaden mot Brand/Non-Brand. Förändringen i Google rapportering resulterar i att vi tappar en stor del av relevansen i rapporteringen i och med att en så stor andel Search Queries/Terms inte längre visas.

Förutom att denna typ av uppföljning blir svårare, blir även annat arbete som relaterat till Search Queries/Terms mindre precist.

Arbete med att analysera t.ex. bortkastad spend på Search Queries/Terms som inte är relevanta blir svårare då det blir svårare att lägga till rätt \”negative\” sökord.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om statistik och analys!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen