Refererande trafik skriver över den verkliga källan i Google Analytics

Google Analytics är ett fantastiskt verktyg för att kunna se vilka källor som ger försäljning, men det gäller att säkerställa att Google Analytics mäter din försäljning korrekt och att verkligen kontrollera att rätt källa sätts för försäljning.

Ett vanligt problem som vi stöter på är att olika betaltjänster skriver över den faktiska källan i Google Analytics. Detta innebär att du inte längre kan se vilken källa som gett försäljning.

Exempelvis:

  1. Besökaren kommer till din sida via en Adwordsannons
  2. Besökaren väljer en produkt och lägger den i kassan
  3. Besökaren fyller i sina uppgifter och klickar på betala
  4. Besökaren skickas till en betallösning på en annan domän som en internetbank eller PayPal exempelvis.
  5. Besökaren skickas tillbaka till din domän och din tacksida för ordern och försäljningen sparas i Google Analytics.

Google Analytics kommer nu i steg 5 att tillskriva denna order till den domän som betallösningen ligger på och inte din Adwordsannons som drev in besökaren till din butik! Detta beror på att Google Analytics tillämpar last click wins i sina rapporter och i detta exempel kommer det sista klicket från en betallösning.

För att se om du har problem med att betallösningar skriver över dina faktiska källor i Google Analytics kan du gå till:

Acqusition –> All Traffic –>Referrals och sortera på Ecommerce Conversion Rate

\"Referral_Traffic_-_Google_Analytics\"

I bilden ovan ser vi att källa är gfs.nb.se och secure.handelsbanken.se som är två olika betallösningars domäner.

Ser du några betallösningar här betyder det med största sannolikhet att du inte mäter din försäljning korrekt och att du inte via Google Analytics kan se vilka källor som konverterar korrekt.

Lösningen?

Du bör blockera spårningen av domäner som är betallösningar i Google Analytics. Detta gör du genom att gå till:

Admin –> Property –>Tracking Info –> Referral Exclusion List och sedan lägga in de domänerna som du anser vara betallösningar.

\"Google_Analytics\"

Här är en lista på domäner som  betallösningar använder som kan vara en bra början att blockera i Google Analytics:

internetbank.swedbank.se
secure5.arcot.com
secure.handelsbanken.se
acs1.swedbank.se
securesuite.co.uk
gfs.nb.se
acs2.swedbank.se
acs1.edb.com
dirbet.seb.se
ecommerce.payex.com
acs3.3dsecure.no
cap.attempts.securecode.com
paypal.com.se
acs4.3dsecure.no
paypal.com
acs1.luottokunta.fi
acs2.luottokunta.fi
acs3.sparebank1.no
acs4.sparebank1.no
acs2.edb.com
verkkopankki2.danskebank.fi
ebank.aktia.fi
business2.danskebank.fi
payment.certitrade.org
ppipe.net
3dsecure.paylife.at
secure6.arcot.com
compasscard.wlp-acs.com
3dsecure.barclaycard.de
belgium-3dsecure-uvg.wlp-acs.com
german-3dsecure.wlp-acs.com
hvbmc.cardinalcommerce.com
ipg.cardcomplete.com
payment.architrade.com
kultaraha.op.fi
verkkopankki.danskebank.fi
epayment.bbs.no
pay.klarna.com

Det finns även mer avancerade lösningar för detta problem: http://www.optimizesmart.com/tracking-true-referrals-in-google-analytics-when-using-paypal-and-other-payment-gateways/ 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen